Výměnný kurz pro Edgeware

Pořadí: 273.
Množství za 24h: 1 185 102
Tržní hodnota: 140 259 998
Dostupné množství: 6 117 007 158 EDG
Celkové množství: 6 117 007 158 EDG
Cena (BTC): 0,0000 BTC