Výměnný kurz pro Decred

Decred
Cena: 13,64
Symbol: DCR
Pořadí: 55.
Množství za 24h: 8 257 216
Tržní hodnota: 160 365 938
Dostupné množství: 11 740 595 DCR
Celkové množství: 21 000 000 DCR
Cena (BTC): 0,001666 BTC