Výměnný kurz pro Decentr

Decentr
Cena: 0,073390
Symbol: DEC
Pořadí: 500.
Množství za 24h: 754 965
Tržní hodnota: 4 511 297
Dostupné množství: 61 429 883 DEC
Celkové množství: 1 000 000 000 DEC
Cena (BTC): 0,0000 BTC