Výměnný kurz pro DEA

Pořadí: 422.
Množství za 24h: 86 129
Tržní hodnota: 75 603 138
Dostupné množství: 102 880 DEA
Celkové množství: 166 670 DEA
Cena (BTC): 0,01537 BTC