Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,842822
Symbol: DAI

Koupit

Pořadí: 23.
Množství za 24h: 1 371 348 289
Tržní hodnota: 4 508 742 344
Dostupné množství: 5 349 578 049 DAI
Celkové množství: 5 349 578 049 DAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC