Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,824404
Symbol: DAI

Koupit

Pořadí: 45.
Množství za 24h: 484 409 895
Tržní hodnota: 3 700 140 193
Dostupné množství: 4 484 936 243 DAI
Celkové množství: 4 484 936 243 DAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC