Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,915269
Symbol: DAI
Pořadí: 49.
Množství za 24h: 3 329 732
Tržní hodnota: 93 098 433
Dostupné množství: 101 748 705 DAI
Celkové množství: 101 748 705 DAI
Cena (BTC): 0,000118 BTC