Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,825433
Symbol: DAI

Koupit

Pořadí: 27.
Množství za 24h: 90 715 661
Tržní hodnota: 886 633 095
Dostupné množství: 1 074 143 043 DAI
Celkové množství: 742 961 553 DAI
Cena (BTC): 0,0001 BTC