Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,897296
Symbol: DAI
Pořadí: 48.
Množství za 24h: 3 532 258
Tržní hodnota: 89 287 631
Dostupné množství: 99 505 711 DAI
Celkové množství: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,000114 BTC