Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,896952
Symbol: DAI
Pořadí: 53.
Množství za 24h: 32 511 889
Tržní hodnota: 172 524 153
Dostupné množství: 192 344 894 DAI
Celkové množství: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,000109 BTC