Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,924472
Symbol: DAI
Pořadí: 50.
Množství za 24h: 6 104 421
Tržní hodnota: 76 006 513
Dostupné množství: 82 216 147 DAI
Celkové množství: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,000158 BTC