Výměnný kurz pro Dai

Dai
Cena: 0,861596
Symbol: DAI
Pořadí: 33.
Množství za 24h: 226 389 354
Tržní hodnota: 543 601 805
Dostupné množství: 630 924 476 DAI
Celkové množství: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,0001 BTC