Výměnný kurz pro Crypterium

Crypterium
Cena: 0,207449
Symbol: CRPT
Pořadí: 259.
Množství za 24h: 171 901
Tržní hodnota: 17 583 897
Dostupné množství: 84 971 023 CRPT
Celkové množství: 99 968 575 CRPT
Cena (BTC): 0,0000 BTC