Výměnný kurz pro Crypterium

Crypterium
Cena: 0,458295
Symbol: CRPT
Pořadí: 111.
Množství za 24h: 333 046
Tržní hodnota: 39 019 300
Dostupné množství: 84 971 023 CRPT
Celkové množství: 99 968 575 CRPT
Cena (BTC): 0,0001 BTC