Výměnný kurz pro Convex Finance

Pořadí: 143.
Množství za 24h: 20 251 648
Tržní hodnota: 552 068 918
Dostupné množství: 32 306 804 CVX
Celkové množství: 71 785 706 CVX
Cena (BTC): 0,000325 BTC