Výměnný kurz pro Convex Finance

Pořadí: 465.
Množství za 24h: 1 962 345
Tržní hodnota: 40 488 878
Dostupné množství: 15 161 419 CVX
Celkové množství: 59 377 722 CVX
Cena (BTC): 0,0001 BTC