Výměnný kurz pro PowerPool Concentrated Voting Power

Pořadí: 347.
Množství za 24h: 5 756 583
Tržní hodnota: 9 760 647
Dostupné množství: 5 438 154 CVP
Celkové množství: 100 000 000 CVP
Cena (BTC): 0,000195 BTC