Výměnný kurz pro PowerPool Concentrated Voting Power

Pořadí: 394.
Množství za 24h: 8 291 095
Tržní hodnota: 17 272 777
Dostupné množství: 7 725 139 CVP
Celkové množství: 100 000 000 CVP
Cena (BTC): 0,0001 BTC