Výměnný kurz pro Chromia

Chromia
Cena: 0,287338
Symbol: CHR

Koupit

Pořadí: 283.
Množství za 24h: 26 155 461
Tržní hodnota: 162 850 385
Dostupné množství: 567 369 439 CHR
Celkové množství: 567 369 439 CHR
Cena (BTC): 0,0000 BTC