Výměnný kurz pro ChainLink

ChainLink
Cena: 2,15
Symbol: LINK
Pořadí: 18.
Množství za 24h: 118 856 998
Tržní hodnota: 783 221 009
Dostupné množství: 364 409 568 LINK
Celkové množství: 1 000 000 000 LINK
Cena (BTC): 0,000286 BTC