Výměnný kurz pro CertiK

Pořadí: 338.
Množství za 24h: 14 376 753
Tržní hodnota: 114 964 815
Dostupné množství: 44 617 083 CTK
Celkové množství: 100 183 153 CTK
Cena (BTC): 0,0001 BTC