Výměnný kurz pro CertiK

Pořadí: 237.
Množství za 24h: 6 196 787
Tržní hodnota: 25 401 329
Dostupné množství: 24 614 014 CTK
Celkové množství: 100 183 153 CTK
Cena (BTC): 0,0001 BTC