Výměnný kurz pro CertiK

Pořadí: 391.
Množství za 24h: 8 290 124
Tržní hodnota: 97 097 291
Dostupné množství: 56 380 324 CTK
Celkové množství: 100 183 153 CTK
Cena (BTC): 0,0000 BTC