Výměnný kurz pro CertiK

Pořadí: 332.
Množství za 24h: 5 179 894
Tržní hodnota: 49 607 494
Dostupné množství: 35 710 469 CTK
Celkové množství: 100 183 153 CTK
Cena (BTC): 0,0000 BTC