Výměnný kurz pro Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,018248
Symbol: CDAI

Koupit

Pořadí: 28.
Množství za 24h: 541 726
Tržní hodnota: 3 897 253 518
Dostupné množství: 213 566 961 043 CDAI
Celkové množství: 213 566 961 043 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC