Výměnný kurz pro Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,017999
Symbol: CDAI
Pořadí: 144.
Množství za 24h: 2 396
Tržní hodnota: 16 496 237
Dostupné množství: 916 413 497 CDAI
Celkové množství: 916 516 930 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC