Výměnný kurz pro Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,018751
Symbol: CDAI
Pořadí: 101.
Množství za 24h: 197 813
Tržní hodnota: 25 861 839
Dostupné množství: 1 378 912 455 CDAI
Celkové množství: 1 378 912 455 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC