Výměnný kurz pro Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,019163
Symbol: CDAI
Pořadí: 137.
Množství za 24h: 1 287
Tržní hodnota: 22 773 463
Dostupné množství: 1 188 415 969 CDAI
Celkové množství: 1 188 415 969 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC