Výměnný kurz pro Carry

Carry
Cena: 0,020298
Symbol: CRE

Koupit

Pořadí: 260.
Množství za 24h: 39 548 645
Tržní hodnota: 175 638 004
Dostupné množství: 8 633 443 445 CRE
Celkové množství: 10 000 000 000 CRE
Cena (BTC): 0 BTC