Výměnný kurz pro Carry

Carry
Cena: 0,001345
Symbol: CRE
Pořadí: 320.
Množství za 24h: 334 856
Tržní hodnota: 11 793 545
Dostupné množství: 8 759 310 479 CRE
Celkové množství: 10 000 000 000 CRE
Cena (BTC): 0 BTC