Výměnný kurz pro bZx Protocol

bZx Protocol
Cena: 0,165499
Symbol: BZRX
Pořadí: 223.
Množství za 24h: 7 883 546
Tržní hodnota: 23 251 158
Dostupné množství: 140 610 067 BZRX
Celkové množství: 1 030 000 000 BZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC