Výměnný kurz pro Bread

Bread
Cena: 0,299081
Symbol: BRD
Pořadí: 156.
Množství za 24h: 1 131 952
Tržní hodnota: 18 234 076
Dostupné množství: 60 396 114 BRD
Celkové množství: 88 862 718 BRD
Cena (BTC): 0,0000 BTC