Výměnný kurz pro Bread

Bread
Cena: 0,212914
Symbol: BRD
Pořadí: 178.
Množství za 24h: 716 256
Tržní hodnota: 12 972 193
Dostupné množství: 60 883 633 BRD
Celkové množství: 88 862 718 BRD
Cena (BTC): 0,0000 BTC