Výměnný kurz pro BitTorrent

Pořadí: 56.
Množství za 24h: 222 545 788
Tržní hodnota: 1 588 944 637
Dostupné množství: 659 071 882 049 BTT
Celkové množství: 990 000 000 000 BTT
Cena (BTC): 0 BTC