Výměnný kurz pro Minter

Minter
Cena: 0,002792
Symbol: BIP
Pořadí: 385.
Množství za 24h: 13 359
Tržní hodnota: 7 602 508
Dostupné množství: 2 723 630 050 BIP
Celkové množství: 10 000 000 000 BIP
Cena (BTC): 0 BTC