Výměnný kurz pro Minter

Minter
Cena: 0,012506
Symbol: BIP

Koupit

Pořadí: 374.
Množství za 24h: 474 327
Tržní hodnota: 44 928 443
Dostupné množství: 3 572 383 580 BIP
Celkové množství: 10 000 000 000 BIP
Cena (BTC): 0 BTC