Výměnný kurz pro Big Data Protocol

Pořadí: 498.
Množství za 24h: 3 659 302
Tržní hodnota: 51 760 653
Dostupné množství: 23 930 031 BDP
Celkové množství: 32 000 001 BDP
Cena (BTC): 0,0000 BTC