Výměnný kurz pro Bifrost

Pořadí: 213.
Množství za 24h: 35 761 973
Tržní hodnota: 269 712 327
Dostupné množství: 914 441 857 BFC
Celkové množství: 3 968 584 074 BFC
Cena (BTC): 0,0000 BTC