Výměnný kurz pro Beefy.Finance

Pořadí: 353.
Množství za 24h: 5 693 019
Tržní hodnota: 65 114 047
Dostupné množství: 78 000 BIFI
Celkové množství: 80 000 BIFI
Cena (BTC): 0,024907 BTC