Výměnný kurz pro Beefy.Finance

Pořadí: 281.
Množství za 24h: 2 965 571
Tržní hodnota: 64 046 451
Dostupné množství: 76 000 BIFI
Celkové množství: 80 000 BIFI
Cena (BTC): 0,021397 BTC