Výměnný kurz pro Basis Share

Pořadí: 470.
Množství za 24h: 1 818 067
Tržní hodnota: 25 123 293
Dostupné množství: 409 438 BAS
Celkové množství: 1 000 001 BAS
Cena (BTC): 0,001538 BTC