Výměnný kurz pro Based Money

Based Money
Cena: 0,552739
Symbol: $BASED
Pořadí: 280.
Množství za 24h: 636 954
Tržní hodnota: 14 293 537
Dostupné množství: 25 713 424 $BASED
Celkové množství: 26 430 418 $BASED
Cena (BTC): 0,0001 BTC