Výměnný kurz pro Aurora

Aurora
Cena: 0,008021
Symbol: AOA
Pořadí: 100.
Množství za 24h: 1 401 752
Tržní hodnota: 34 697 387
Dostupné množství: 4 345 218 905 AOA
Celkové množství: 10 000 000 000 AOA
Cena (BTC): 0,0000 BTC