Výměnný kurz pro Augur

Augur
Cena: 12,07
Symbol: REP
Pořadí: 125.
Množství za 24h: 6 049 394
Tržní hodnota: 60 953 530
Dostupné množství: 5 048 454 REP
Celkové množství: 5 048 454 REP
Cena (BTC): 0,001314 BTC