Výměnný kurz pro Augur

Augur
Cena: 10,38
Symbol: REP
Pořadí: 46.
Množství za 24h: 6 860 776
Tržní hodnota: 114 641 710
Dostupné množství: 11 000 000 REP
Celkové množství: 11 000 000 REP
Cena (BTC): 0,001305 BTC