Výměnný kurz pro Aragon

Aragon
Cena: 0,653412
Symbol: ANT
Pořadí: 145.
Množství za 24h: 12 427
Tržní hodnota: 21 040 836
Dostupné množství: 32 181 151 ANT
Celkové množství: 39 609 523 ANT
Cena (BTC): 0,0001 BTC