Výměnný kurz pro Aion

Aion
Cena: 0,095219
Symbol: AION
Pořadí: 128.
Množství za 24h: 4 977 578
Tržní hodnota: 41 831 596
Dostupné množství: 439 318 769 AION
Celkové množství: 465 934 587 AION
Cena (BTC): 0,0000 BTC