Výměnný kurz pro aelf

aelf
Cena: 0,055204
Symbol: ELF
Pořadí: 105.
Množství za 24h: 37 332 671
Tržní hodnota: 25 467 303
Dostupné množství: 461 329 999 ELF
Celkové množství: 879 999 999 ELF
Cena (BTC): 0,0000 BTC