Výměnný kurz pro aelf

aelf
Cena: 0,075686
Symbol: ELF
Pořadí: 100.
Množství za 24h: 11 324 794
Tržní hodnota: 35 035 875
Dostupné množství: 461 329 999 ELF
Celkové množství: 879 999 999 ELF
Cena (BTC): 0,0000 BTC