Výměnný kurz pro aelf

aelf
Cena: 0,054652
Symbol: ELF
Pořadí: 113.
Množství za 24h: 19 223 037
Tržní hodnota: 25 230 317
Dostupné množství: 461 329 999 ELF
Celkové množství: 879 999 999 ELF
Cena (BTC): 0,0000 BTC