Výměnný kurz pro AdEx

AdEx
Cena: 0,175065
Symbol: ADX
Pořadí: 265.
Množství za 24h: 3 124 223
Tržní hodnota: 17 683 868
Dostupné množství: 101 843 077 ADX
Celkové množství: 113 985 553 ADX
Cena (BTC): 0,0000 BTC