Výměnný kurz pro Aave LINK

Aave LINK
Cena: 11,52
Symbol: ALINK
Pořadí: 57.
Množství za 24h: 5 325 231
Tržní hodnota: 284 299 403
Dostupné množství: 0 ALINK
Celkové množství: 32 654 677 ALINK
Cena (BTC): 0,000722 BTC