Výměnný kurz pro 0x

0x
Cena: 0,271732
Symbol: ZRX
Pořadí: 37.
Množství za 24h: 54 904 760
Tržní hodnota: 163 583 831
Dostupné množství: 602 005 040 ZRX
Celkové množství: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC