Výměnný kurz pro 0x

0x
Cena: 0,137480
Symbol: ZRX
Pořadí: 44.
Množství za 24h: 22 692 525
Tržní hodnota: 89 816 785
Dostupné množství: 651 704 448 ZRX
Celkové množství: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC