Výměnný kurz pro 0x

0x
Cena: 0,369898
Symbol: ZRX
Pořadí: 40.
Množství za 24h: 46 841 635
Tržní hodnota: 259 856 508
Dostupné množství: 702 494 632 ZRX
Celkové množství: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC