Výměnný kurz pro 0x

0x
Cena: 0,216332
Symbol: ZRX
Pořadí: 39.
Množství za 24h: 37 967 896
Tržní hodnota: 130 846 801
Dostupné množství: 604 852 000 ZRX
Celkové množství: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC