Výměnný kurz pro 0x

0x
Cena: 0,366779
Symbol: ZRX
Pořadí: 53.
Množství za 24h: 38 802 808
Tržní hodnota: 264 115 328
Dostupné množství: 720 255 195 ZRX
Celkové množství: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC