Výměnný kurz pro 0chain

Pořadí: 501.
Množství za 24h: 465 886
Tržní hodnota: 24 899 468
Dostupné množství: 48 400 982 ZCN
Celkové množství: 400 000 000 ZCN
Cena (BTC): 0,0000 BTC