Výměnný kurz pro 0chain

0chain
Cena: 0,171402
Symbol: ZCN
Pořadí: 358.
Množství za 24h: 93 769
Tržní hodnota: 8 340 759
Dostupné množství: 48 400 982 ZCN
Celkové množství: 400 000 000 ZCN
Cena (BTC): 0,0000 BTC